IoT

Jaav houdt zich bezig met Internet of Things. Hierbij ligt de nadruk op javascript en datastromen. Binnen het LaunchCafe in Groningen wordt binnenkort het project ‘Smart Building’ gestart. Jaav heeft bijgedragen door een IoT backend op te zetten. Op korte termijn wordt onderzocht dit interne netwerk open te stellen voor workshops en pilots. Devices kunnen geregistreerd worden op dit netwerk en middels javascript zullen we onderzoeken hoe we een Smart Building kunnen bouwen. Binnenkort hierover meer.

Jaav is working in the field of Internet of Things. The specific interest will be javascript and data-flows. At the Launch Cafe in Groningen a new project ‘Smart Building’ will start. Jaav participated by setting up the IoT backend. It is now investigated how we can open the internal network for the benefit of giving workshops and developing useful pilots. Devices can be registered to the network and with the help of javascript we will build the Smart Building. We will keep you posted!